MENU

TUAN AHMAD NASIM BIN DATO` HAJI MOHD SIDEK

Nama : TUAN AHMAD NASIM BIN DATO` HAJI MOHD SIDEK
Jawatan :

Yang Dipertua Majlis Daerah Rompin

Tempat Lahir : Pahang Darul Makmur
Status : Berkahwin
Alamat Rumah : Kediaman Rasmi Pegawai Daerah,
    JKR.ROM.917, Jalan Rhu,
    26800 Kuala Rompin,
    Pahang Darul Makmur.
Alamat Pejabat : Majlis Daerah Rompin
    26800 Kuala Rompin
    Pahang Darul Makmur
     
No.Tel Pejabat : 09-4146677-6688
Email : ydp@mdrompin.gov.my
Latar Belakang Akademik :

1992 - Sijil Pelajaran Malaysia

2002 - Sarjana Muda Komuniti Massa(Perhubungan Awam)

2004 - Diploma Pengurusan Awam

2017 - Sarjana Sains Pengurusan Maklumat

Anugerah :

1) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPEN, Sabah (2006)

2) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia (2010)

3) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang (2015)

Pengalaman Bertugas Dalam Sektor Awam :

1) Penolong Setiausaha

  Bahagian Pengurusan & Sumber Manusia

  Jabatan Perdana Menteri 

  Mei 2002 - Jun 2005

2) Penolong Pengarah

   Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah

   Jabatan Menteri Sabah

   Julai 2005 - Jun 2007

3) Ketua Penolong Setiausaha

  Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  Julai 2009 - Januari 2011

4) Setiausaha Eksekutif

   Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia

   Januari 2011 - Disember 2011

5) Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)

   Pejabat Daerah Dan Tanah Pekan

   Pahang Darul Makmur

   Disember 2011 - Mac 2015

6) Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)

    Pejabat Daerah Dan Tanah Maran

    Pahang Darul Makmur

    Mac 2015 - Mac 2016

7) Pegawai Daerah Rompin

   Pejabat Daerah Dan Tanah Rompin

   Pahang Darul Makmur

   Mac 2016 - Kini

     
     

Links