MENU

Majlis Daerah Rompin tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.

 

Penafian Terjemahan

Terjemahan pada Portal Rasmi Majlis Daerah Rompin adalah dibuat menggunakan proses berkomputer / sistem automatik daripada Google.

Pihak kami atau agensi, pegawai dan kakitangan kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjermahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab pada sebarang kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya.

Hubungi kami, iika anda ingin memberi aduan mengenai kesalahan terjemahan.

Pautan Laman