MENU

Misi

Menjadi PBT yang dinamik, mampan dan mesra komuniti ke arah Eko –Pelancongan dan pendidikan yang terunggul menjelang 2025

 

Visi

Menyediakan sebuah Daerah yang mampan dan boleh menjana pembangunan modal insan serta Eko-Pelancongan menerusi pembangunan fizikal dan kawalan pelancongan terancang

    Pautan Laman