MENU

MAKLUMAN
KENYATAAN NOTIS KERJA SEBUTHARGA BIL.3/2019 GRED 'G1' DAN 'G2' DI MAJLIS DAERAH ROMPIN TAHUN 2019
Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Pejabat Majlis Daerah Rompin, Pahang Darul Makmur dan akan dijual pada tarikh 09 April 2019 (Selasa) semasa waktu pejabat.
Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada Petender yang sah sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor dikehendaki membawa SIJIL PENDAFTARAN CIDB dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB). Petender yang berminat dikehendaki membuat bayaran pada harga yang ditetapkan secara tunai sebagai bayaran. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri bertulis Nombor dan Nama Sebutharga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Majlis Daerah Rompin pada atau sebelum jam 12.00 tengahari, pada tarikh 18 APRIL 2019 (Khamis).

Pautan Laman