MENU

Aktiviti Penguatkuasaan

Bahagian Penguatkuasaan & Keselamatan Majlis Daerah Rompin ditubuhkan bagi melaksanakan kerja-kerja bantuan kepada bahagian penjaja kecil, bahagian perlesenan, Majlis Daerah Rompin. Selain melaksanakan tindakan saman (perobohan dan rampasan) untuk berbagai bahagian dalam Majlis, Bahagian Penguatkuasaan & Keselamatan ditugaskan juga untuk melaksanakan Akta / Undang-undang Kecil.

 

Perkhidmatan Aduan

 
Unit Perhubungan Awam & Korporat mengendalikan perkhidmatan aduan orang ramai setiap hari. Jenis-jenis aduan yang sering diterima adalah:-
 • Halangan di kaki lima/siarkaki awam
 • Halangan di tempat letak kereta
 • Halangan binatang peliharaan (lembu,kerbau) yang berkeliaran
 • Kekotoran di tempat awam
 • Perbuatan yang dilarang di taman
 • Pembakaran terbuka
 • Pembinaan haram
 • Penjaja/peniaga haram

 

Tindakan

 
Semua aduan dan siasatan akan direkodkan dan langkah-langkah berikut diambil:-
 • Siasatan
 • Nasihat/amaran (Lisan/Bertulis)
 • Pengeluaran Pemberitahuan Tentang Kesalahan /Notis untuk mengambil tindakan
 • Pemindahan barang/perobohan
 • Penebusan barang rampasan
 • Pelupusan barang rampasan
 • Tindakan susulan jika perlu

Pautan Laman